Till undermeny Karta Kontakt

Ledsagning

 

Engångsbiljett
Knivsta kommun jobbar aktivt med att erbjuda färdtjänstberättigade bättre resemöjligheter med kollektivtrafiken.
Behovet av sådana resor är störst till och från Uppsala .

Det är möjligt för en person med giltigt färdtjänstlegitimation att medföra en ledsagare på sträckan Uppsala-Knivsta med SL.
Ledsagaren medföljer utan extra avgift mot uppvisande av engångsbiljett vilken fungerar som färdbevis.
Precis som övriga enkelbiljetter är övergångstiden på biljetten 90 minuter och därefter är biljetten ogiltigt.
Överénskommelsen gäller endast för resor med SL på sträckan Uppsala - Knivsta eller omvänt.

Engångsbiljetter skall beställas från Knivsta kommun:
Färdtjänsthandläggare
Telefon: 018-34 70 00

 

 

 

  • Senast uppdaterad 24 okt 2017