Till undermeny Karta Kontakt

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ett parkeringstillstånd är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna när det gäller parkering på gator och allmänna platser inom landet.

Om du har ett gravt rörelsehinder och kör bil kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. För att få det krävs att du har svårt att förflytta dig till eller från bilen inom ett rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen.

Om du inte kör själv, utan bara är passagerare, kan du i undantagsfall också få parkeringstillstånd. Det gäller dock bara om du behöver hjälp av föraren även utanför bilen.    
 

  • Du kan inte få parkeringstillstånd för ett tillfälligt eller kortvarigt rörelsehinder.
  • Parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år i taget.
  • Kommunens handläggare bedömer utifrån uppgifter i ansökan och läkarintyg om parkeringstillstånd ska ges. Vid behov anlitas en förtroendeläkare. Vid förnyelse av parkeringstillstånd krävs en ny ansökan samt nytt läkarintyg.

Beslutande myndighet är bygg- och miljönämnden.

För mer information kontakta Kontaktcenter Knivsta kommun.

 

 

  • Senast uppdaterad 21 nov 2017