Till undermeny Karta Kontakt

Folkhälsoarbete

Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet i en befolkning. Det kan vara hälsotillståndet i befolkningen nationellt, i Uppsala län eller i Knivsta kommun. Folkhälsoarbete utgår från de faktorer i samhället och i människors levnadsvillkor som bidrar till hälsa eller ohälsa. Dessa faktorer kan delas in i:

  • Skyddsfaktorer - Bidrar till hälsa genom att öka en persons motståndskraft och kan förhindra eller dämpa effekten av riskfaktorer.
  • Riskfaktorer - Vissa omständigheter eller händelser som ökar sannolikheten för att utveckla ohälsa eller problembeteenden.

Mål för folkhälsoarbetet 

Övergripande mål för folkhälsoarbetet nationellt är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

De 8 målområdena för folkhälsa syftar till att tydliggöra vilka faktorer som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen: 

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  • Senast uppdaterad 29 apr 2019