Till undermeny Karta Kontakt

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

För att få insatser utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har man som person bedömts tillhöra en så kallad personkrets. Lagen omfattar följande insatser:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Biträde av personlig assistent.
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför hemmet
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan  särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder

Ansökan

För att ansöka om stöd och service vänder man sig till kommunens biståndshandläggare,
Tel 018-34 70 00.

Blankett för ansökan finns i högerspalten.
 

 • Senast uppdaterad 14 mar 2019