Till undermeny Karta Kontakt

Hälso- och sjukvård

Kommunal hemsjukvård

Om du behöver hälso- och sjukvård i hemmet i mer än 14 dagar, har fyllt 17 år och inte kan ta dig till sjukvården kan du få rätt till hemsjukvård. Hemsjukvårdsinsatser ska föregås av vård- och omsorgsplanering. 

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt daglig verksamhet och dagverksamhet.

För personer som är tillfälligt sjuka och normalt kan besöka vårdcentralen har primärvården ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Avgift för kommunal hemsjukvårdsinsats

Knivsta kommun tar från och med 1 januari 2018, ut en avgift för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (fysioterapeut).
Kostnaden är 102 kr per besök och högst 300 kr per kalendermånad.
Avgiften faktureras månadsvis i efterskott och ingår i kommunens maxtaxa för hemtjänst. Om du har både hemtjänst och hemsjukvård betalar du som mest 2089 kr (2019 års maxtaxa) per kalendermånad.

  • Senast uppdaterad 4 mar 2019