Till undermeny Karta Kontakt

Hälso- och sjukvård

Regionens sjukvård i första hand

Vid behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral.

Vid akut och livshotande skada eller sjukdom ska du alltid ringa 112.

Kommunal hälso- och sjukvård - hemsjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård och rehabilitering omfattar personer 17 år och äldre som

har ett sammanhängande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård) i mer än 14 dagar.

Detta gäller för personer i kommunens särskilda boendeformer för äldre och för personer med funktionsnedsättning,

i daglig verksamhet och i dagverksamhet.

I samråd med din ansvarige läkare ger hemsjukvården i Knivsta kommun dig den hemsjukvård som du behöver när du har ett

varaktigt behov.

Avgift för kommunal hemsjukvårdsinsats

Knivsta kommun tar från och med 1 januari 2018 en avgift för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (fysioterapeut).

Kostnaden är 102 kr per besök och högst 300 kr per kalendermånad.

Avgiften faktureras månadsvis i efterskott och ingår i kommunens maxtaxa för hemtjänst. Om du har både hemtjänst och hemsjukvård

betalar du som mest 2089 kr (2019 års maxtaxa) per kalendermånad.

 

Referenser;

Hälso- och sjukvårdslag

  • Senast uppdaterad 13 jun 2019