Till undermeny Karta Kontakt

Hjälpmedel

 
Hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvården och ingår i verksamheten hemsjukvård och rehabilitering.
 
Kommunen ansvarar för att låna ut hjälpmedel till kommuninvånare som är 21 år och äldre med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning.
 
Behov av hjälpmedel kan uppstå pga av sjukdom eller skada.
 
Hjälpmedel som förskrivs i kommunen är till för att tillgodose grundläggande behov för att klara vardagsaktiviteter, som att klä sig, sköta sin hygien, förflytta sig och att planera och strukturera sin vardag.
 
Knivsta kommun har ett upphandlat hjälpmedelssortiment och riktlinjer att utgå ifrån vid hjälpmedelsförskrivning.
 
Exempel på kommunens hjälpmedel: rollator, rullstol, förhöjning till toalettstol, bad och duschstol och minnesstöd.

 

Avgift för hemsjukvård 2018
Från och med 1 januari 2018 tar Knivsta kommun ut en avgift för kommunal hemsjukvårdsinsats till den som bor i egen bostad. Det gäller den insats som utförs av legitimerad sjukvårdspersonal, dit räknas sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (fysioterapeut). Läs mer om avgifter via länk i högerspalten.

Vad är ett hjälpmedel?
Hjälpmedel kan användas för att kompensera nedsatta funktioner. Hjälpmedel är till för att tillgodose grundläggande personliga behov som att förflytta sig, klä sig, sköta sin hygien och få stöd med minne och struktur.

Vart vänder man sig för att få hjälpmedel?
För att få låna ett hjälpmedel behöver du kontakta en behörig förskrivare. Förskrivare av hjälpmedel är arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i kommunen.

Du vänder dig till kontaktcenter telefon 018-34 70 00 för att få kontakt med förskrivare.

Hur bedöms behovet av hjälpmedel?
Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör en individuell bedömning av ditt behov utifrån din funktionsnedsättning, närmiljö och önskemål. Hembesök görs i de flesta fall.

Hur går utprovningen till?
I de flesta fall görs en utprovning i hemmet. Hjälpmedlet ska ställas in och provas i den miljö där det är tänkt att användas. En uppföljning utförs senare för att se att hjälpmedlet fungerar som tänkt.
Vid utprovning av mer avancerade hjälpmedel tex elrullstol görs utprovningen i Uppsala på HUL, Hjälpmedel i Uppsala Län.
Transport till och från HUL står du själv för.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?
Det är kostnadsfritt att låna hjälpmedel.

Korttidslån av hjälpmedel är ett lån i max 3 månader och kostar 300 kr. Detta lån avser besökare i kommunen eller vid tillfällig resa.

Kan man köpa hjälpmedel själv?
Det finns flera alternativ för egna köp av hjälpmedel. Information finns på vårdguiden 1177. Köp av hjälpmedel kan göras på hjälpmedelsaffärer eller via internet till exempel Apotek, Vobis, Plusvardag och Varsam.

Vad händer sedan med hjälpmedlet?
De hjälpmedel som kommunen lånar ut ska återlämnas rengjorda när behovet upphört. Hjälpmedel återanvänds efter genomgång och rekonditionering.

Om man inte är nöjd?
Det är viktigt för kommunen att veta om du är missnöjd, då kan vi förbättra oss och utvecklas.
I högerspalten finns blankett för synpunkter och klagomål.

Region Uppsalas ansvar
Region Uppsala ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar under 21 år och för syn-, hörsel -, tal eller kommunikationshjälpmedel.

Att få hjälpmedel från landstinget
På 1177 vårdguiden kan du läsa mer om de hjälpmedel som förskrivs av landstinget.
Här finns även tjänsten hitta och jämför hjälpmedel som visar hjälpmedelsutbudet i hela landet .

  • Senast uppdaterad 3 sep 2019