Till undermeny Karta Kontakt

Ledningssystem och rutiner

Ledningssystem 

Varje vårdgivare är skyldig att ha ett ledningssystem där processer och rutiner ska finnas som beskriver aktiviteter som säkerställer säkerhet och kvalitet för brukare. Ett ledningssystem kan vara synligt för allmänheten på web och/eller finnas inom särskilda verksamhetssystem, som nås av alla anställda som arbetar inom vård och omsorg.

Processer och rutiner i kommunens hemsjukvård

Processer och rutiner bearbetas under 2019 och ett nytt ledningssystem utvecklas under hösten.Tills vidare gäller de riktlinjer och rutiner som finns fastställda och som finns tillgängliga för berörda utförare.

Riktlinjer och rutiner för privata utförare av hemsjukvård att följa

Här visas de riktlinjer och rutiner som också gäller för privata utförare i avtal med kommunen, vid sidan av de rutiner som egen MAS hos privat utförare anger. De privata utförare som inte har egen MAS ska också följa MAS och MAR riktlinjer.

Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel

Riktlinje för delegering

Vård ISamverkan- VIS och basala hygienrutiner, se högerspaltens länkar

  • Senast uppdaterad 29 aug 2019