Till undermeny Karta Kontakt

Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integration handlar också om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter.

Integration är en process som innebär att två delar närmar sig varandra för att bli en helhet. Samhället har ett ansvar att göra sig fungerande för den befolkning den har. Den som kommer till ett nytt samhälle ska också lära sig hur det samhället fungerar för att själv kunna fungera i det.

Det finns många olika anledningar varför någon har flyttat till Knivsta. Det kan vara arbete, studier, anknytning till orten eller anhöriga, eller via en anvisning från Migrationsverket.

I Knivsta kommun arbetar vi för att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning ska öka. Vårt uppdrag som kommun är att ge nya Knivstabor goda förutsättningar att snabbt komma in i det svenska samhället. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med stöd för dig som är nyanländ i Knivsta.

Det är inte alltid som människor med olika bakgrund möts naturligt på jobbet eller i bostadsområden. Därför finns aktiviteter i kommunen där människor från skilda kulturer möts, som till exempel språkcaféer. 

För att underlätta integration är hjälp från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag ett ovärderligt stöd. Information för dig som vill bidra och hjälpa nyanlända.

Mer relaterad information finns i länkarna i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 29 apr 2019