Till undermeny Karta Kontakt

Hur du kan bidra

Det är många frivilliga krafter som bidrar och vill bidra till att stödja och välkomna nyanlända som kommer till Knivsta. Möjlighet finns för både dig som enskild person och som organisation att hjälpa till. Här berättar vi mer.

Tack för att du vill engagera dig!

 

Länkarna i högerspalten tar dig direkt till respektive informationssida.

 

Volontärer och samverkansföreningar sökes av NBV till Språkcafé i Lyckträffens lokaler torsdagar kl. 16.30-18.30

På torsdagar anordnar Studieförbundet NBV Språkcafé med läxläsning och samhällsinformation. Kontakta aurora.gonzalez@nbv.se för mer information  

-----------------------------------------------------------------------------------

Bli fadderhem

Fadderhem är för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och sökt asyl.
Under tiden de väntar på besked om uppehållstillstånd  kan de bo kvar i ett fadderhem i Knivsta och då få möjlighet att fortsätta sin skolgång och behålla sina vänner och fritidsaktiviteter. 

 

Föreningen 18plus söker boende som längst till 30:e juni 2018. Om du kan upplåta en säng för en kortare period så är också det önskvärt.

Om du är intresserad eller har frågor så hör av dig till Eva Applegren från föreningen 18plus.

E-post: Eva.Appelgren@gmail.com

Mobil: 070 597 89 43 

-----------------------------------------------------------------------------------

Bli vänfamilj

Vill din familj bli en vänfamilj till ett ensamkommande flyktingbarn?

I Knivsta finns kommunala boenden för ensamkommande flyktingbarn i tonåren. Här får dessa ungdomar god omsorg och hjälp av personalen och de går också i skolan. Däremot får de inte så mycket kontakt med oss som bor här i Knivsta och många av dem har aldrig varit inne i ett svenskt hem. Flera av dem vill gärna lära känna svenska familjer och få nya vänner härifrån. För att kunna bli delaktiga i sitt nya hemland är det viktigt att vi ger dem möjlighet att komma i kontakt med oss som bor i Knivsta och ta del av vår vardag. Vi tror också att det skulle vara berikande för oss att ta  del av deras liv och erfarenheter.

Kan du tänka dig att bjuda hem någon av dessa ungdomar eller på annat sätt hålla kontakt?
Är du intresserad så hör av dig till Rädda Barnen Knivsta genom  ingrid.a.lundell@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Bli kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen, ulla.rodestamorsell@knivsta.se, enhetschef för enheten för nyanlända.

 -----------------------------------------------------------------------------------

Bli kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot barn eller ungdomar, som av olika anledningar behöver stöd. Barnet är oftast i sin kontaktfamilj en eller två helger i månaden.

-----------------------------------------------------------------------------------

Bli familjehem

Ett familjehem tar emot barn i sitt hem under en period av barnets liv, eller under barnets hela uppväxt. Vill du veta mer om att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem kontakta socialtjänstkontoret. Tel 018-34 70 00, öppet vardagar klockan 8–16. Du kan även läsa mer via länken i högerspalten.

 -----------------------------------------------------------------------------------

Bli god man

Antalet ensamkommande flickor och pojkar i Knivsta ökar. En god man hjälper ensamkommande barn med ekonomin och i kontakter med myndigheter. Kontakta Överförmyndarförvaltningen i Uppsala, tel 018-727 24 60. Länk till mer information hittar du till höger på sidan.

-----------------------------------------------------------------------------------

Föreningar som vill erbjuda aktiviteter eller utflykter

Är ni en förening som vill bjuda in barn och unga som bor på HVB-boende i Knivsta till en aktivitet eller dagsutflykt så är ni välkomna att höra av er direkt till ett boende och presentera er. ulla.rodestam@knivsta.se, enhetschef info@humanisthemmet.se, Humanisthemmet EQ är ett HVB-boende i egen regi.

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Bli volontär

Vill du arbeta ideellt som volontär finns många organisationer som söker personer som vill engagera sig. Vänfamiljer, Språkcafé, Välkomstcafé och Språkvän samt kvinnogruppen Syster är några exempel.

 

Uppdrag förmedlas bland annat genom Volontärbyrån i Uppsala. Länk till mer information hittar du till höger på sidan. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Annat ideellt stöd

Det finns flera organisationer och nätverk i Knivsta som på olika sätt arbetar för att bidra till gemenskap eller särskilda stödinsatser. Om du vill skänka pengar, kläder eller liknande finns många hjälporganisationer som du kan vända dig till. Håll utkik i tidningar, på Facebook och i andra medier för att se vad du kan göra. Exempel på hjälporganisationer (länkar till höger på sidan).

 • Lions Knivsta
 • Läkare utan gränser
 • Radiohjälpen
 • Rädda barnen
 • Röda korset
 • UNHCR
 • Unicef
 • Här finns tips på Facebooksidor där du kan se om du kan bidra eller medverka på något sätt:
 • Tillsammans för Knivsta - de har bland annat Tillsammansfika på söndagar
 • Viljan
  • Senast uppdaterad 19 feb 2018