Till undermeny Karta Kontakt

Vilket stöd kan man få?

Hos socialtjänstkontoret och enheten för nyanlända kan nyanlända få hjälp med bland annat:

 • Initialt mottagande.
 • Samhällsinformation om medborgares rättigheter och skyldigheter.
 • Myndighetskontakter samt information om vilken hjälp man kan få var.
 • Kontakt med hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering utifrån individens behov.
 • Boende
 • Ekonomi
 • Skola och barnomsorg.

Socialtjänstkontoret initierar också kontakt med SFI, Arbetsförmedling, CSN med flera för att underlätta individens integration.

Vill du flytta till Knivsta?

Kontakta någon av de hyresvärdar som finns på orten för att få information om hur du ställer dig i bostadskö. Se länkar i högerspalten för mer information.

Föreningar

I kontakten med enheten för nyanlända ges information om föreningslivet i närområdet. Kommunen samarbetar med olika organisationer och föreningar i syfte att erbjuda individen det stöd som hen behöver. 


Delaktighet i föreningar och andra sociala sammanhang utgör en viktig del i samhällets integrationsprocess.

 Vårdinformation på olika språk

1177 Vårdguiden har information på olika språk, inom följande områden;

 • Regler och rättigheter
 • Söka vård
 • Vård och hälsa i Uppsala län
 • Senast uppdaterad 30 okt 2017