Till undermeny Karta Kontakt

Närvårdssamverkan

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och alla kommuner i Uppsala län för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge bättre vård och omsorg än var och en för sig. 

Se: Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020

Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, dvs. alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter.

En länk mellan Region Uppsala och kommunen utgörs av närvårdsstrategerna. De är samfinansierade men är placerade i kommunerna. Strategerna arbetar med utveckling av närvård i respektive kommun. 

För mer information, se högerspalten.
  • Senast uppdaterad 29 apr 2019