Till undermeny Karta Kontakt
 • Återvinning
 • Bibliotek
 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Idrottsanläggningar
 • Särskilda boenden

Omsorg och hjälp

Äldre personer i Knivsta får hjälp och stöd i hemmet med personlig omvårdnad och till exempel städning, tvätt eller inköp. Närstående som vårdar en anhörig kan få stöd och avlastning. Har den äldre personen ett omfattande behov av hjälp dygnet runt kan den ansöka om särskilt boende.

Individ- och familjeomsorgen ger stöd och hjälp när det gäller ekonomi, missbruk, psykiatri, barn och familj eller familjerätt samt annan social problematik. Förebyggande verksamhet riktar sig till föräldrar med barn upp till 18 år.

Personer med funktionshinder kan få olika former av stöd som bland annat ska underlätta boendet och bryta isolering, ge hjälp med personlig omvårdnad, ge möjlighet för individen att delta i samhällslivet och i fritidsaktiviteter, ge meningsfull sysselsättning med mera.

Den som har långvariga eller bestående funktionshinder kan beviljas färdtjänst. Med färdtjänst kan man resa inom Knivsta och Uppsala kommuner. Den som vill resa utanför dessa kommuner kan ansöka om riksfärdtjänst.

Öppna mötesplatser

 • Lyckträffen riktar sig till alla daglediga i Knivsta kommun, oavsett ålder och ursprung. Det är en öppen samlingsplats för dig som söker social gemenskap eller vill delta i olika aktiviteter och/eller fysisk träning.

 • Fröhuset är en kommunal öppen förskolan som samverkar med Region Uppsala och Svenska kyrkan. Förskolan arbetar aktivt med att främja god hälsa hos barn och föräldrar.

 • Stegens öppna mötesplats vänder sig till dig som har psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning, är vuxen och bor i Knivsta kommun. Hit kommer du för att skapa nya kontakter, bryta isolering, lära dig nya saker eller bara umgås.

Läs mer om våra öppna mötesplatser 

 

Lyckträffen

Mötesplats Lyckträffen

Hit är alla välkomna. Caféet är öppet vardagar 10 -15. Titta i Lyckträffens program och se om det är något som passar dig
Läs mer om Lyckträffen
 • Senast uppdaterad 17 aug 2018