Till undermeny Karta Kontakt

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, jotka myös ovat alkuperäiskansa, sekä ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.

Kansalliseen vähemmistöryhmään kuuluvilla on kansallisesta vähemmistökielestä ja Ruotsissa olevasta asuinpaikasta huolimatta oikeus saada oikeuksiaan koskevia tietoja.

Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädetty laki (2009:724) on voimassa koko Ruotsissa ja merkitsee sitä, että

• vähemmistökieliä on suojeltava ja kehitettävä
• kansallisten vähemmistöjen on voitava säilyttää ja kehittää kulttuuriaan
• kunnat ja maakäräjät ovat velvollisia antamaan tietoja vähemmistöjen oikeuksista ja vaikutusmahdollisuuksista heitä koskevissa kysymyksissä
• kuntien ja maakäräjien on määriteltävä vähemmistöpoliittisen työnsä tavoitteet ja suuntaviivat (uusi vaatimus 1. tammikuuta 2019 lähtien)
• jos kunnallisessa vanhustenhuollossa työskentelee jotakin vähemmistökieltä puhuvia henkilöitä, kunnan on tarjottava äidinkielistä vanhustenhuoltoa sellaista vaativalle (uusi vaatimus 1. tammikuuta 2019 lähtien). Henkilöstön on senkaltaisen huolenpidon yhteydessä huomioitava myös ikääntyneiden kulttuuri-identiteetin säilyttämistarve.

Tukholman läänin lääninhallitus vastaa yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa maan kunnissa toteutettavan Ruotsin vähemmistöpolitiikan koordinoinnista ja valvonnasta. Heidän työtään koskevia lisätietoja saa oikeanpuoleisessa palstassa olevien linkkien kautta.

  • Senast uppdaterad 6 mar 2019