Till undermeny Karta Kontakt
  • Återvinning
  • Bibliotek
  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasier
  • Idrottsanläggningar
  • Särskilda boenden

Samhällsutveckling, gator och trafik

Knivstas läge längs järnvägen mellan Stockholm och Uppsala samt närheten till Arlanda erbjuder stora möjligheter. Det finns från politiskt håll ett stort intresse av att arbeta med frågor om hur Knivsta ska utvecklas både på kort och på lång sikt.

Arbetet sker ofta i dialog med andra aktörer, såsom kringliggande kommuner och myndigheter med ansvar för trafik och utvecklingsfrågor. Exempelvis är det arbete som bedrivs inom det nationella Trafikverket viktigt för Knivstas långsiktiga utveckling. Ett annat är det så kallade ABC-samarbetet mellan kommunerna längs med stråket Stockholm-Uppsala. Via ABC-samarbetet funderar man i stora drag över hur utvecklingen i kommunerna kommer att se ut på 30 års sikt. Där ingår bostäder, arbetsplatser, trafiklösningar och kommunikationer.

Närheten till Arlanda viktigt 

Knivstas läge nära Arlanda flygplats är en viktig faktor för kommunens utveckling. I februari 2014 undertecknades ett fördjupat samarbete mellan Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner samt Swedavia AB. Samarbetet avser trafikinfrastruktur, bebyggelseutveckling (bostäder), näringslivsutveckling och miljöfrågor. Avsikten är att skapa vinster till gagn för regionens och kommunens utveckling. 

Vägarbetesskylt

Aktuellt inom gator & vägar

Vill du höra om nyheter eller veta var aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering med mera äger rum? Klicka på länken nedan

Läs mer 

  • Senast uppdaterad 6 maj 2019