Till undermeny Karta Kontakt

Skolskjuts

Skolbuss. Foto IM Söderberg

 

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller förskoleklass som kommunen reserverat i Knivsta kommun. Reglerna för skolskjuts finns fastställda i kommunens skolskjutsreglemente.

Tidtabell för skolskjuts

Upplands lokaltrafik (UL) ansvarar för skolskjutstrafiken. Tider för skolskjuts hittar du på UL:s webbplats via länk till höger på sidan.

Vem får skolskjuts

Du som är elev i förskoleklass och grundskolan får skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den reserverade skolan är minst

  • 2 km för elever i förskoleklass och skolår 1-3
  • 4 km för elever i skolår 4-9 

Du kommer att få information och busskort hemskickat till folkbokföringsadressen före skolstart. Skolskjutsen omfattar inte resor till och från fritidshemsverksamheten. Har du en fritidshemsplacering kan skolskjuts bara beviljas vid de tillfällen som denna inte används.

När du beviljats skolskjuts med taxi gör kommunen en beställning till taxibolaget som samordnar resorna. Efter det skickas information ut till föräldrarna om vilka tider som eleven hämtas. Under läsåret kan resan förändras och kommer inte att anpassas till enskilda önskemål om exempelvis tid för hämtning.

Du kan läsa mer om skolskjutsregler under länken till höger.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om du har särskilda skäl, till exempel beroende på trafikförhållanden, medicinska skäl eller någon form av funktionshinder eller om det finns andra särskilda omständigheter, kan du få skolskjuts. Det kan vara i form av ordinarie skolbuss, taxi eller specialfordon. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl skall skickas till kommunen senast 30 april. Du kan ansöka om skolskjuts under pågående termin och ansökningarna handläggs fortlöpande. Se ansökan till höger under blanketter.

Om busskortet förloras eller går sönder

Om busskortet förloras måste du spärra kortet vilket görs på UL:s hemsida. Du får ett nytt busskort utan kostnad inom 7 arbetsdagar. Du måste själv bekosta resorna tills du erhåller det nya kortet.

Om busskortet går sönder får du ett bevis på det av föraren. Du måste felanmäla kortet  på UL:s hemsida. Du får ett nytt busskort inom 7 arbetsdagar och under tiden kan du åka buss på det färdbevis som du fått av föraren.

Vid frågor kontakta kontaktcenter.
  • Senast uppdaterad 18 mar 2016