Till undermeny Karta Kontakt

Förhandling om fyra spår avslutad

2017-11-21

Knivsta kommun har i dag avslutat förhandlingen med staten angående en överenskommelse för att säkra utbyggnaden av infrastrukturen i form av fyra spår och stationsläge i Alsike. Statens krav på motprestation från Knivsta kommun är att möjliggöra ökat bostadsbyggande. 

De viktigaste delarna i förslaget till avtal är att arbetet med fyra spår ska inledas under 2018, att hela sträckan beräknas vara färdigställd senast 2033 och att stationsläget i Alsike kan färdigställas tidigare, inom tio till femton år.

Kommunens åtagande är att inom ramen för den översiktsplan som ska behandlas av kommunfullmäktige den 13 december, möjliggöra byggnation av sammanlagt 15 000 nya bostäder i Nydal i centrala Knivsta, och i norra Alsike, inom 40 år.

Av de 15 000 bostäderna ska 30 procent vara hyresbostäder, varav 3 procent byggs med hjälp av statliga subventioner för att säkra en låg hyra. 

Nu fortsätter den demokratiska processen med behandling av avtalsförslaget i ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 27 november och behandling i kommunfullmäktige den 13 december.

För förhandlingsdelegationen

Knivsta den 21 november 2017

Klas Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsen
Kerstin Eskhult (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Peter Evansson (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

  • Senast uppdaterad 16 maj 2018