Till undermeny Karta Kontakt

Förskola i norra Alsike - Lustigkulla förskola

Lustigkulla förskola

Illustration: Arkitema Architects 

I norra Alsike byggs en ny kommunal förskola som kommer vara färdig i januari 2018. Förskolan byggs i två våningsplan och rymmer sammanlagt åtta avdelningar.  De äldre barnen kommer ha sin hemvist på våning två och de yngre på våning ett. 

I den fysiska utformningen av förskolan har man arbetat utifrån programmet ”Framtidens pedagogiska lärmiljöer för förskolan i Knivsta kommun”. Istället för en traditionell matsal finns det ett mattorg som ska fungera som mötesplats. I mitten av förskolan finns en vinterträdgård som kan  användas i verksamheten, till exempel för odling. Ateljéer och verkstäder blir gemensamma mötesplatser, och det finns mindre rum som ger möjlighet till reflektion, avslappning och vila. Förskolan kommer ha inriktning naturvetenskap och teknik. 

Förskolan kommer ha tre uteplatser, en för de äldre, en för de yngre och en gemensam med en grillplats och större gräsytor. 

Förskolan byggs enligt principen passivhus vilket innebär att den blir mycket energisnål. Passivhus är energieffektiva och välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i byggnaden. På taket kommer det finnas solceller och sedumväxter.

Till höger finns länkar med mer information.

 
  • Senast uppdaterad 21 nov 2017