Till undermeny Karta Kontakt

Förskola i Kölängen

Kölängen förskola

Illustration: Tovatt Architects and Planners 

Intill Kölängsvägen byggs en ny kommunal förskola med sammanlagt åtta avdelningar. Förskolan ska vara färdig för att starta verksamhet hösten 2019. 

Förskolan ska vara byggd i två plan och vara dimensionerad för cirka 150-160 barn. Byggnaden kommer rymma ett tillagningskök. Utformningen av förskolan sker med utgångspunkt i programmet ”Framtidens pedagogiska lärmiljöer för förskolan i Knivsta kommun”. På förskolan kommer det bland annat finnas ljuslabb, byggverkstad, språklabb och målarateljé. 

Förskolan byggs som passivhus vilket bland annat innebär att den kommer vara mycket energisnål. Passivhus är energieffektiva och välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i byggnaden, vilket bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp. 

Till höger finns länkar till mer information.

  • Senast uppdaterad 15 nov 2017