Till undermeny Karta Kontakt

Skola i norra Alsike

skola i Alsike Nord

Illustration: Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor 

 

I norra Alsike byggs en ny kommunal grundskola för årskurs 5 till 9 med utrymme för cirka 660 elever. Inflyttning beräknas kunna ske i samband med höstlovet 2018 . 

Skolan byggs i tre plan där årskurs 5 och 6 kommer ha den första våningen med egna hemklassrum. På de övriga två planen har fokus lagts på torgmiljöer och möjlighet att samverka mellan ämnen. 

Vid planeringen av skolan har det varit viktigt att man ska kunna skapa mindre så kallade lärmiljöer i miljön. Tanken är att eleverna ska kunna jobba i storgrupp, i mindre grupper eller enskilt, det ska finnas olika slags mötesplatser och avskilda sittplatser för extra studiero och fokus. Syftet är att möjliggöra ett flexibelt lärande och en varierad undervisning utefter elevernas behov och ålder och lärarnas pedagogiska önskemål.

Den nya skolan ska vara energieffektiv och kommer uppfylla kraven på så kallad passivhusbyggnad.

”Framtidens pedagogiska lärmiljöer för skolor i Knivsta kommun” är ett dokument som används som underlag och inspiration vid byggandet av nya skolor i Knivsta kommun. Du kan läsa programmet i länken till höger.  

 
  • Senast uppdaterad 21 nov 2017