Till undermeny Karta Kontakt

Kommunens planarbete

Översiktsplanen är kommunens viktigaste redskap för den framtida användningen av mark och vatten i kommunen. Detaljplaner styr mer i detalj utformningen av områden framför allt inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Såväl översiktsplan som detaljplaner fastställs av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är rådgivande medan detaljplanerna är juridiskt bindande.

  • Senast uppdaterad 22 feb 2019