Till undermeny Karta Kontakt

Mark och exploatering

Mark och exploatering ansvarar för förvaltning, utveckling och exploatering av kommunens mark.

Mark- och exploateringenhetens uppgifter är att ansvara för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen samt följa upp exploateringsavtal.

Kommunägd mark

Du som är intressent inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark. I samband med en markanvisning upprättas ett så kallat markanvisningsavtal mellan kommunen och byggherren för det aktuella området.

Ett markanvisningsavtal är ett första steg inför en eventuell försäljning av kommunal mark. Under den tiden som ett markanvisningsavtal löper förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan intressent om samma mark.

I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser för någon av avtalsparterna.

Privatägd mark

När det är privatägd mark som ska exploateras kan kommunen och exploatören ingå ett exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal som ska säkerställa genomförandet av en detaljplan.

Är du intresserad av eller har frågor kan du kontakta mark- och exploateringsenheten:

Tel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 23 apr 2019