Till undermeny Karta Kontakt

Småstaden Knivsta växer fram

Knivsta kommun står inför stark tillväxt och en utveckling av tätorten Knivsta till en modern småstad. Visionen om att kommunen ska ha uppemot 25 000 invånare år 2025 kommer att integreras i det mer långsiktiga perspektivet med 15 000 nya bostäder fram till år 2057, som det så kallade fyrspårsavtalet med staten och regionen innebär.

I fyrspårsavtalet åtar sig Knivsta kommun att skapa sammanlagt 9 000 nya bostäder i Knivsta tätorts västra delar och 6 000 i Alsike. I dessa 15 000 bostäder ingår även några av de områden där detaljplanearbete redan pågår eller nyligen har genomförts. Staten åtar sig i gengäld att, via Trafikverket, bygga två nya järnvägsspår parallellt med de befintliga samt en ny station i Alsike. Regionen åtar sig att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i kommunen.

Flera detaljplaner ska arbetas fram för att möjliggöra fortsatt utbyggnad och tillväxt. Detaljplanerna kommer ha sin utgångspunkt i översiktsplanen för området samt i det programarbete för Knivsta tätorts västra delar som pågår fram till 2020/2021.

  • Senast uppdaterad 22 feb 2019