Till undermeny Karta Kontakt

Småstaden Knivsta växer fram

Knivsta kommun står inför stark tillväxt och en utveckling av tätorten Knivsta till småstad. Avsikten är att kommunen år 2025 ska ha uppemot 25 000 invånare. Ett stort antal detaljplaner kommer att arbetas fram för att möjliggöra fortsatt utbyggnad och tillväxt. Dessa detaljplaner kommer att ta sin utgångspunkt i översiktsplanen för Knivsta kommun, och i ett stadsbyggnadsprogram för den nya stadsdelen Nydal, vilket just nu är under arbete.

Kommunens roll

Kommunens roll i utvecklingen av Knivsta är att fastställa detaljplaner för hur olika områden ska utformas och gestalta sig, att sälja tomtmark till intresserade företag samt att anlägga gator, vägar och annan infrastruktur. Själva byggnationen av bostäder och lokaler sker sedan av de företag som köpt tomtmark på området. 

Detaljplaneprogram

Inför utvecklingen av ett nytt område kan kommunen välja att arbeta fram ett detaljplaneprogram. Syftet med programmet är att förbättra kunnandet på en övergripande nivå innan det är dags för beslut. Kommunen kan också i ett tidigt skede vilja ge möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden får mer fasta former.

Nydal - Knivstas nya stadsdel

Knivsta kommun står inför att utveckla tätorten till en småstad, med uppemot 10 000 nya invånare. I det arbetet har kommunen arbetat med en vision för Nydal, ett område i sydvästra delen av Knivsta tätort. Under det arbetet genomfördes också en omfattande medborgardialog kring Nydal och Knivstas framtida utveckling. Läs mer via menyn till vänster.

 

 
  • Senast uppdaterad 6 nov 2018