Till undermeny Karta Kontakt

Kommunens arbete med markanvisningar

Knivsta kommun har sedan 2012 använt sig av markanvisningar inför eventuell försäljning av kommunal mark i centrala Knivsta. Enligt dagens rutiner är det kommunstyrelsen som fattar beslut om markanvisningar.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning är ett första steg inför en eventuell försäljning av kommunal mark. Under den tid som ett markanvisningsavtal löper förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan intressent om samma mark. 

I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser för någon av avtalsparterna. Det är alltså inte säkert att ett markanvisningsavtal går vidare till försäljning av marken. 

Det är den som är intresserad av marken som under avtalstiden ska redovisa för kommunen hur man tänker sig att använda marken, och hur man vill utforma och gestalta framtida byggnader och miljöer.

Detaljplan

Finner kommunen att de idéer som presenteras är intressanta är nästa steg att gå vidare med planläggning av marken, bland annat utifrån exploatörens önskemål. 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om marken ska planläggas eller inte. Arbetet med detaljplanen genomförs enligt plan- och bygglagen. Det omfattar flera steg där allmänheten vid två olika tillfällen ges möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Detaljplanearbetet finansieras av den som är intresserad av att köpa marken.

Försäljning av mark

När detaljplanen är antagen och har trätt i kraft ska säljare och köpare komma överens om villkoren för marköverlåtelsen. Därefter kan marken säljas. Det är kommunstyrelsen som beslutar om försäljning av mark.

Aktuella markanvisningsavtal

De senast tecknade markvisningsavtalen är:  

 • Ett område på det tidigare sågenområdet i centrala Knivsta (del av fastigheten Gredelby 7:78), Bjerking AB
  Beslut i kommunstyrelsen, 21 augusti 2017.

 • Ett område invid Gredelbyleden ungefär mittemot befintlig bensinstation (inom fastigheten Gredelby 1:3), Framtidens Fastighets AB
  Beslut i kommunstyrelsen, 29 september 2016.
 • Ett område invid Gredelbyleden (inom fastigheten Gredelby 1:3), Turako AB
  Beslut i kommunstyrelsen, 29 september 2016.
 • Ett område strax nordväst om centrala Knivsta utmed Trunstavägen (del av Trunsta 3:2), Mitsemhus Produktion AB
  Beslut i kommunstyrelsen 25 april 2016.
   
 • Ett område sydväst om järnvägsstationen i centrala Knivsta (del av Ängby 2:1), Univercity AB
  Beslut i kommunstyrelsen 25 april 2016.
   
 • Ett område öster om Knivstaån och norr om Gredelbyleden (Gredelby 7:76), AB Borätt
  Beslut i kommunstyrelsen 25 april 2016.
   
 • Ett område invid Gredelbyleden (del av Ängby 2:1), Näckström Fastigheter
  Beslut i kommunstyrelsen 7 december 2015.
 • Ett område söder om Centralvägens slut och Särstavägens korsning med järnvägen (del av Särsta 3:1), Concent Holding
  Beslut i kommunstyrelsen 19 oktober 2015.
 • Ett område söder om järnvägsstationen (del av Ängby 2:1), Rosendal Fastigheter
  Beslut i kommunstyrelsen 19 oktober 2015.
 • Ett område väster om järnvägen vid södra sidan av Gredelbybron, (del av Ängby 1:1) Magnolia
  Beslut i kommunstyrelsen 21 september.
 • Ett område väster om järnvägen och söder om Gredelbyleden (del av Ängby 1:1), TB exploatering
  Beslut i kommunstyrelsen 27 mars 2017 (förlängning)
  Beslut i kommunstyrelsen 1 juni 2015
 • Senast uppdaterad 5 sep 2017