Till undermeny Karta Kontakt

Förslag om utbyggnad till fyra spår

Tågresenär

 

I förslaget till ny nationell transportplan förespråkar Trafikverket en utbyggnad av spårkapaciteten till fyra spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala län fram till Uppsala central.

Bakgrunden är att Trafikverket funnit att infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – i hög grad bidrar till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. Stråket mellan Uppsala och Stockholm är också en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige. 

Förslaget om utbyggnad till fyra spår är villkorat. Det förutsätter att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande. Man syftar här på det arbete som genomförs av regeringens samordnare för att få till ökat bostadsbyggande i regionen.

Antalet bostäder har förhandlats

Antalet bostäder förhandlades hösten 2017 mellan Knivsta kommun och staten. För Knivstas del innebär det att kommunen ska möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder inom de kommande fyrtio åren. De områden som ska planeras är Nydal i sydvästra Knivsta tätort samt den norra delen av Alsike.

I december 2017 godkände kommunfullmäktige förslaget och avtalet kunde därefter tecknas mellan Knivsta kommun, Region Uppsala och staten.

Läs mer om förslagen och om kommunens synpunkter

På dessa sidor ger vi en sammanfattning av Trafikverkets förslag till förbättrad infrastruktur och förslaget från regeringens samordnare om ökat bostadsbyggande. 

I menyn till vänster på sidan finner du länkar till mer information.

  • Senast uppdaterad 20 dec 2017