Till undermeny Karta Kontakt

Trafik, gator och vägar

Flygbild centrala Knivsta

 

Fem  mil gator och vägar, två och en halv mil gång- och cykelvägar, 2100 lyktstolpar eller utebelysningar, drygt tretusen kvadratmeter broar och tunnlar. 

Kommunen ansvarar för att allmänna gator, parker och vägar är bra och säkra att använda. Det innebär bland annat ansvar för trafikfrågor, gatu- och vägunderhåll, kollektivtrafikfrågor, vägplanering och gatubelysning samt natur- och grönyteskötsel.

I Knivsta sköts de praktiska frågorna av kommunens tekniska enhet. För underhåll och snöröjning av gator, vägar och belysningar anlitas i de flesta fall externa entreprenörer. 

 

Kommunen strävar efter att uppnå god trafiksäkerhet både sommar- och vintertid. Det innebär till exempel att skador på asfalten och lampor som slocknat åtgärdas så snart som möjligt, liksom att gator, gångvägar och cykelvägar snöröjs och halkbekämpas.

  • Senast uppdaterad 23 apr 2019