Till undermeny Karta Kontakt

Trafikregler och säkerhet

Cyklar i centrum

 

Biltrafiken i Knivsta ska ske med stor hänsyn till fotgängarnas, kollektivtrafikens och cyklisternas villkor.  Cykelvägarna byggs ut successivt för att erbjuda trafiksäkra, trygga och funktionella miljöer.

Som trafikant bör du visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Lämna alltid fri väg för utryckningsfordon med blåljusen på.

Lokala trafikföreskrifter

Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter finns att hitta i en rikstäckande databas hos Transportstyrelsen. Där kan man söka på de lokala trafikföreskrifter som gäller för Knivsta kommun. Knivsta har inte någon egen trafikliggare tillgänglig. Länk till databasen finns till höger på sidan.

Tomgångskörning

I Knivsta kommun får ett stillastående fordon hållas igång utomhus under högst en minut, med vissa undantag. När du stannat ett fordon vid järnvägsövergång ska du omedelbart stänga av motorn. Läs mer om tomgångskörning i kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Länk finns till höger på sidan.


Läs mer i Trafikförordningen, se länk till höger.

 

 

  • Senast uppdaterad 23 apr 2019