Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Kölängsvägen

Arbete pågår med VA- och elförsörjning av nya Kölängens förskola, ny gång- och cykelbana samt asfaltbeläggning på sträckan mellan Tuvstarrsvägen och Tornvägen. Arbetet startar den 5 november och beräknas vara färdigt under vintern/våren 2019.

Södervägen

Från den 29 oktober råder förbud att stanna på Södervägen på sträckan från Forsbyvägen ner till Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Detta är med anledning av nedläggning av kablar för elförsörjning av CIK, byggandet av ny gång- och cykelbana samt asfaltbeläggning. Arbetet beräknas vara färdigt vintern/våren 2019.  

Gränsgatan/Brunnbyvägen

Ett arbete med att dra fram fjärrvärme till de nya fastigheterna intill S:t Maria i Alsike har påbörjats. Grävning kommer mestadels att ske mellan väg och gång- och cykelbana. Under en kort tid kommer Vråtorpsgatan att stängas av för trafik. 

Brunnbyvägen/Björkkällevägen

Just nu pågår ett grävarbete på Brunnbyvägen ner mot Björkkällevägen. Ena vägbanan är avstängd och trafiken regleras med ljussignal. Det är JM som utför entreprenad åt Roslagsvatten. Arbetet beräknas pågå till sista december. 

Tornvägen

På grund av nyanslutning av vatten och avlopp till gamla vattentornet är Tornvägen avgrävd vid vattentornet mellan 22 och 31 oktober. Arbetet utförs av Roslagsvatten. 

Forsbyvägen

Vattenfall El utför kabeldragning utmed Forsbyvägen från Emil Sjögrens väg ner till Södervägen och vidare ner till byggandet av Centrum för Idrott och Kultur. Arbetet beräknas hålla på till 28 september.

Grävning för högspänningskabel

Vattenfall El lägger ner högspänningskabel från Rubanksgatan upp till elstationen mellan fjärrvärmeverket och kretsloppsparken. Arbetet kommer att pågå mellan 16 juli och 31 oktober. Vid passagerna av Brunnbyvägen och Carl von Paykulls väg kommer borrning under vägen att ske. Rubanksgatan kommer under en period att stängas av helt och trafiken leds då om enligt orange markering. 

Nya parkeringsregler i Alsike gäller från 11 juni 2018

Datumparkering kommer att införas i Alsike tätort, ett beslut från Knivsta kommun. De nya parkeringsreglerna gäller från måndag den 11 juni 2018. Datumparkering betyder att det är förbjudet att parkera på gatusidan med jämna husnummer vid jämna datum. Det är förbjudet att parkera på gatusidan med udda husnummer under udda dagar. Parkeringsförbudet gäller under veckans alla dagar måndag till söndag, mellan midnatt klockan 00:00 till och med klockan 17:00.

  • Senast uppdaterad 22 okt 2018