Till undermeny Karta Kontakt

Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om bygget av Knivsta Centrum för idrott och kultur. Innehållet på sidan fylls på löpande. Du kan läsa mer om bygget via Kommunfastigheters webbplats via länk till höger. 

Vad kostar det att bygga Knivsta Centrum för idrott och kultur?

Hela anläggningen beräknas kosta ungefär 350 miljoner kronor att bygga. 

När kommer anläggningen vara klar?

Båda sporthallarna beräknas vara klara i april 2019. Mellandelen med scenkonst och kampsport och beräknas vara klar under oktober 2019. Ishallen beräknas vara färdig under 2020. 

Vad kommer man kunna göra i anläggningen?

I CIK kommer Knivstaborna kunna träna i någon av de två stora sporthallarna, åka skridskor, utöva kampsport, gå på en föreläsning, teater eller konsert i den stora scenkonstlokalen, ta en god lunch eller fika eller bara sitta och njuta i pop up-biblioteket eller ta del av den temporära konstutställningen som äger rum i utställningsdelen. Det kommer även finnas kontor för uthyrning och olika typer av möteslokaler. 
Hur aktiv du vill vara i CIK bestämmer du själv, men det ska finnas goda förutsättningar till att spontant kunna delta i kultur- och/eller fritidsaktiviteter. 

 

Hur påverkas bygget av att det regnar och att virket blir blött?

Fuktsäkerhetsarbetet är omfattande vid ett sådant här byggprojekt och externa fuktexperter genomför regelbundet fuktronder på bygget. 
I bygget av Knivsta Centrum för idrott och kultur består stommen av bland annat korslagt limträ, så kallat KL. Under riskutvärderingen har det diskuterats hur den här stommen ska skyddas. Eftersom den prefabricerade KL-stommen behöver lyftas på plats med hjälp av byggkran, i kombination med stora spännvidder, har ett heltäckande väderskydd bedömts vara för kostsamt i relation till vilken fuktsäkerhet det skulle ge projektet. 

Projektet har en fuktsäkerhetsplan som beskriver hur byggnaden ska uppföras utan att det uppkommer fuktskador samt hur man ska agera om det förekommer avvikelser. Till exempel kommer allt KL-trä mot betongplatta att behandlas för att öka resistensen mot mögel innan montage.Allt träbaserat/organiskt material som har varit utsatt för fukt över en kritisk gräns (dvs gränsen för att mögel ska kunna växa) kommer att besiktas samt genomgå mögelanalys på externt laboratorium. Vid eventuell avvikelse kommer det uttorkade byggnadsmaterialet att saneras från mögel genom mekanisk slipning/blästring. Därefter kommer stickprov från de slipade ytorna att analyseras på nytt för att man ska vara säker på att saneringen har fått ett tillfredsställande resultat.

På Kommunfastigheters webbplats kan du läsa mer om det här arbetet. Se länk till höger. 

Måste man vara aktiv i en förening för att kunna idrotta i Knivsta Centrum för idrott och kultur?

Verksamheten jobbar just nu med hur tiderna ska fördelas i  CIKs olika lokaler, men tanken är att det ska vara en bra balans med föreningsliv och spontanidrott. Så fort fördelningsstrukturen och bokningssystemen är klara kommer de att delges, men en nära kommunikation mellan Kultur och Fritid, föreningar och enskilda Knivstabor kommer att ske under våren 2018, för att hitta en struktur där alla får plats.

Kommer det finnas tid för allmänhetens åkning i ishallen? 

Det är absolut avsikten. Här blir det spännande att se hur snabbt issporterna utvecklas och växer i Knivsta. Erfarenheten visar att anläggningar gör att verksamheter föds. I nuläget finns Knivsta IS som bedriver skridskoskola, och föreningen uppger att de även har förberedda sektioner för bandy, ishockey, konståkning och curling som väntar på att ishallen färdigställs så att aktiviteterna kan starta. 

 

  • Senast uppdaterad 13 feb 2018