Till undermeny Karta Kontakt

Certifiering av barn- och ungdomsföreningar

2012 utarbetade Knivsta kommun tillsammans med idrottens studieförbund – SISU idrottsutbildarna – ett stöd och en modell för hur man ska kunna arbeta med värdegrundsfrågor i föreningarna. Detta resulterade i att flera föreningar Certifierades. Arbetet med att förnya och följa upp föreningscertifieringen är en viktig del i de uppdaterade bidragsregler som gäller från 1/1 2020.

Frågor som behandlades i certifieringsarbetet

  • Så här vill vi att våra barn och ungdomar ska ha det i vår förening
  • Så här vill vi att våra ledare ska uppträda
  • Så här vill vi att våra barn och ungdomar ska uppträda i den dagliga verksamheten, när vi åker på läger, cuper etc.
  • Så här vill vi att föräldrar ska uppträda
  • Så här ska vi hantera dåligt språkbruk
  • Så här ska vi hantera kränkningar
  • Så här vill vi ha det när det gäller tobak/alkohol/narkotika/dopning
  • Följande rekommendationer gäller avseende kost, skador mm
  • Hur sprider vi vår policy och till vilka?


  • Senast uppdaterad 15 apr 2019