Till undermeny Karta Kontakt

Bidrag, pensionärsföreningar

Pensionärsföreningar som uppfyller gällande kriterier för bidrag kan söka ekonomiskt stöd.

Grundbidrag

Stöd till pensionärsföreningarnas allmänna verksamhet.

Sista ansökningsdag

  • 1 mars

Aktivitetsstöd

Stöd till vissa mindre kostnadskrävande sammankomster.

Sista ansökningsdag

  • 1 mars
  • 1 september

Större sammankomstbidrag

Stöd till vissa mer kostnadskrävande sammankomster och arrangemang.

Sista ansökningsdag

  • 1 mars
  • 1 september
  • Senast uppdaterad 22 aug 2018