Till undermeny Karta Kontakt

Edasjön och Norrsjön

Paddling. Foto J Edling

 

Edasjön och Norrsjön är delar av ett sammanhängande sjösystem tillsammans med sjöarna Ramsen och Trehörningen. De skapar ett varierat vattenlandskap där barrskog och lövskogspartier kantar stränderna. På några ställen reser sig bergknallar över vattnet och man får fina utblickar över vattnet.

Här kan man vandra längs med sjöarna på stigar eller paddla. Lättast är att åka till Eda lägergård som ligger i den södra delen av Norrsjön, och därifrån vandra via Upplandsleden.

Vid Eda lägergård finns en allmän badplats med brygga och grillplats. I branterna ner mot badplatsen finns äldre lövskog med stor andel död ved. Här hittas många insektsarter som annars är sällsynta.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 15 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Kör från Knivsta till Lagga kyrka. Vägen passerar kyrkan i en kraftig krök och kommer sedan ut i laggaslättens öppna landskap. Efter ett par km kör in i skogen till vänster vid skylt till Eda. När man når Eda följ skyltning till Eda lägergård. Parkering på anvisad plats.
  • Service: Bad med bryggor och grillplats. Vakuumtoaletter.
  • Övriga upplysningar: Eda lägergårdsförening hyr ut lägergården till föreningar och andra sällskap. Klicka på länken om du vill komma i kontakt med dem.
  • Senast uppdaterad 7 maj 2019