Till undermeny Karta Kontakt

Solhagen

Tackor i Solhagen. Foto J Edling

 

Solhagen är en gammal betesmark utefter Boängsvägen som har restaurerats i samarbete med Skogsstyrelsen.

Området har höga naturvärden med många så kallade betesgynnade växter, som kräver markskötsel för att inte konkurreras ut av andra arter. Man har därför utfört en kraftig gallring i hagen, och ris och timmer har sedan körts iväg med häst för att minska belastningen på marken och den värdefulla markfloran. Efter röjningarna har området stängslats in så att betande får kan hållas där, de ser då till att de betesgynnade växterna fortsätter att trivas.

Hagen har efter skötselåtgärderna förvandlats till en öppen och solbelyst vacker glänta med betande djur, och namnet Solhagen känns nu alldeles rätt! Det är ett mycket trevligt utflyktsmål på lagom avstånd från centrala Knivsta. På andra sidan vägen finns ytterligare en betesmark. Ner mot järnvägen finns en gammal hassellund som är väl värd ett besök.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 2,5 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: till fots: Gå Gredelbyleden till Boängsvägen. Vandra längsmed Boängsvägen ungefär 1,5 km. När man passerat en mycket tät granhäck på höger sida ligger solhagen till höger om vägen. Hagen är stängslad med elstaket.
  • Övriga upplysningar: Tänk på att respektera djuren som betar i hagen och var särskilt noga med att stänga grinden efter dig när du går ut och in ur hagen.

  • Senast uppdaterad 7 maj 2019