Till undermeny Karta Kontakt

Namngivning av lekplatser i Alsike

lekpark Bergshamragatan

 

Idag saknar Alsikes fem lekparker namn. Hjälp oss att döpa dem! 

Namn gör det enklare för räddningstjänst och annan samhällsservice att hitta till lekparkerna. Lekparkerna kommer att skyltas upp och namnen kommer att finnas på alla officiella kartor. 

Skicka dina namnförslag till med e-post till: knivsta@knivsta.se

Glöm inte att numrera lekparkerna som på kartan. 
Vi behöver dina förslag senast den 15 oktober. Vi kommer redovisa vilka namn lekparkerna får på kommunens webbplats.

Så här går det till:

  • Knivsta kommun förbehåller sig rätten att välja ut namnen.
  • Namnsättningsansvarig kontrollerar i samråd att namnen innehåller god ortnamnssed.
  • Slutligen beslutar kommunens politiker om namnen. 
karta över lekplatser i Alsike
  • Senast uppdaterad 12 sep 2017