Till undermeny Karta Kontakt

Broborg

Broborg fornborg

På den östra sidan av Långhundraleden ligger Broborg, en fornborg från tidig järnålder. Härifrån har man en härlig utsikt över Långhundraledens dalgång. Vegetationen runt borgen är dominerad av lövträd och hassel i en mycket stenig terräng. Betesdjur håller markerna öppna.

Platsens natur- och kulturhistoriska värde gör den intressant att besöka året runt. Markerade stigar leder upp till borgen och till den närliggande trefaldighetskällan.

Sägnen om Grimsa
Grimsa var enligt sägnen dotter till en vikingahövding som bodde på Broborg. Klicka på länken till höger för att läsa mer om Grimsa.


På andra sidan väg 77 finns fler kulturhistoriskt intressanta miljöer på gångavstånd; Hönsgärde och Vallbyåsen.

En kulturvandringsled med informationstavlor finns i området. Klicka på länken till höger för att få mer information och kartor.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 12 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta:
  • med bil: Tag väg 77 mot Norrtälje, efter 12 km tag vänster vid skylt mot Risberga. Efter 1 km finns en liten parkeringsficka och informationstavlor för området. Härifrån leder markerade stigar upp till borgen eller till Vallbyåsen och Hönsgärde.
  • med buss: Buss 677 mot Norrtälje avgår från bussterminalen vid Cirkel K, 2 km från Knivsta centrum.
  • Service: Markerade stigar
  • Övriga upplysningar: Det finns också parkeringsmöjlighet längsmed väg 77, i jämnhöjd med Vallbyåsen. 

     
  • Senast uppdaterad 9 nov 2017