Till undermeny Karta Kontakt

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen i Knivsta. Foto

Flottsunds fyr, Skottsila mönsterskrivarboställe och Krusenbergs herrgård.

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle, och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller föreskrifter för varje byggnadsminne.

I Knivsta kommun finns idag tre enskilda byggnadsminnen

  • Krusenbergs herrgård
  • Skottsila före detta mönsterskrivarboställe
  • Flottsunds fyr

Det är länsstyrelserna som beslutar om en byggnad ska förklaras för byggnadsminne, det vill säga sådana byggnader och anläggningar som "genom sitt kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga eller som ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde". Det kan gälla såväl bostadshus som industrianläggningar, parker och broar.

Läs mer om byggnadsminnen på Länsstyrelsens webbsidor, se länk till höger.

  • Senast uppdaterad 9 nov 2017