Till undermeny Karta Kontakt

Runsten vid Alasjön

Ala sten

Vid Alasjön, Vassunda, kan du hitta runsten U463.

Inskriften lyder i översättning från fornsvenska: Vädralde och Vige lät resa stenen efter Holmsten, sin fader, och Holmfrid efter sin man.

Runstenen står nära sin ursprungliga plats vid Garnsvikens forna strand. Stenen är välbevarad. Garnsviken var en viktig vattenled mellan Ekoln och Uppsala när stenen restes på 1000-talet. 

Ett par kilometer söder om stenen står runstenarna vid Skråmsta, U459 och U460 . Alla tre stenarna tillskrivs runristaren Fot.

  • Senast uppdaterad 9 nov 2017