Till undermeny Karta Kontakt

Ungdomsstipendium

Nu är det tid att nominera årets ungdomsstipendiat

Nominera senast den 22 november 2019

Kommunens ungdomsstipendium

Kommunens ungdomsstipendium är på 5000 kr och delas ut en gång per år.

Stipendiet tilldelas Knivstaungdomar som genom sitt engagemang påverkar sin och andra ungdomars vardag på ett positivt sätt. Han eller hon ska vara en inspiration och förebild för andra i sin omgivning.

Stipendiaten ska vara skriven i Knivsta kommun och fylla högst 26 år det år som stipendiet tilldelas.

Både privatpersoner och föreningar  kan lämna förslag på personer de tycker ska få stipendiet. Kravet är dock att man är skriven eller är verksam i Knivsta kommun.

Nominera senast 22 november 2019

Årets förslag på stipendiat ska vara Knivsta kommun tillhanda senast 22 november 2019.

Adressen är Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Det går även bra att e-posta sitt förslag till: knivsta@knivsta.se.

  • Senast uppdaterad 8 nov 2019