Till undermeny Karta Kontakt

Skoldatateket

Visa karta
Adress: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta
Telefon: 018-34 78 49

Knivstas skoldatatek arbetar för elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på läs-och skrivsvårigheter/dyslexi och koncentrationssvårigheter. Det är en verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum.

Alla är unika och vilket stöd man behöver för att få en bra lärsituation är därför individuellt. Ibland behöver elever andra eller fler verktyg för sitt lärande än vad som vanligtvis finns på förskolan/skolan. Dessa kallas alternativa verktyg.

Skoldatateket vänder sig främst till förskole/skolpersonal och erbjuder rådgivning och fortbildning kring alternativa verktyg för lärande.Det finns även möjlighet för förskolorna/skolorna att låna dessa verktyg under en kortare tid, för att undersöka om det är en bra hjälp för eleven.

Syfte

Verksamhetens syfte är att utveckla kompetens och arbetsmetoder för att ge elever med svårigheter bättre möjligheter till måluppfyllelse i skolan, samt bidra till en inkluderande effekt med ett mer självständigt skolarbete för eleven.


”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska delas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet.”  - Lgr11

 

Verksamhetsansvarig:

Jag som arbetar med skoldatateket heter Daniel Lafvas.

 

  • Senast uppdaterad 27 nov 2017