Till undermeny Karta Kontakt

Avgifter och regler

Avgiften för barn inom förskola 1-5 år, liksom avgiften för barn med fritidshem, beräknas på familjens gemensamma inkomst  före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet:

  • Barn inom förskoleverksamhet och fritidshem betalar full avgift oavsett vistelsetid
  • Avgift för fritidshem erläggs med full avgift inom maxtaxans ram
  • Avgifterna erläggs tolv månader per år.
  • Terminsavgift betalas för varje barn på fritidsklubben

Placering

Plats inom förskoleverksamheten och fritidshem ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. Knivsta kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet och fritidshem ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och föräldrar.

Höjd maxtaxa för barnomsorg och fritidsverksamhet från 1 januari 2019

Regeringen har i förordning (2001:160) beslutat om höjning av inkomsttaket för maxtaxa i förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem. Inkomsttaket höjs till 47 490 kronor (hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad).

Se de nya avgifterna via länken till höger: "Taxor och avgifter".

Mer information

Läs mer om regler riktlinjer och taxor via länken till höger: "Taxor & avgifter".

  • Senast uppdaterad 26 jun 2019