Till undermeny Karta Kontakt

Starta egen barnomsorg

Nu finns nya regler för anordnande och drift av fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. 

Fri etableringsrätt gäller inom barnomsorgen, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls. Enligt Skollagen 2 kap § 13 ska  Knivsta kommun bevilja godkännande och rätt till bidrag om verksamheten uppfyller

  • kraven på god kvalitet och säkerhet.
  • krav som anges i Skollagen 2 kap §§ 13 - 19

Kommunen är inte huvudman för verksamheten och heller inte juridiskt ansvarig. 

Mer information finns i dokumentet Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg. Se länk i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 23 sep 2014