Till undermeny Karta Kontakt

Förskoleklass

Från och med den 1 januari 2018 blir förskoleklass obligatoriskt. Ändringen kommer att börja tillämpas från och med höstterminen 2018. Förskoleklass bedrivs tre timmar per dag i skolans lokaler. Om du har behov av mer tid utöver dessa tre timmar, ansöker du om en fritidshemsplacering.

Verksamheten som bedrivs i förskoleklassen är avgiftsfri, medan fritidshemsplaceringen följer de avgiftsregler som gäller för kommunen.

Inbjudan till skolval skickas hem via e-post eller brev till vårdnadshavarna under januari månad. Valet ska göras 1 - 14 februari. Vi lägger upp länken till e-tjänsten i samband med att valperioden börjar.

Ditt barn får en skola reserverad utifrån folkbokföringsadressen. Vill du välja en annan skola än den reserverade anger du det via skolvalet på webben. Valet kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Om du väljer att låta ditt barn gå i en annan skola än den reserverade, förlorar ditt barn rätten till eventuell skolskjuts.

Information angående skolskjuts till vald skola se länk till höger.

Saknas möjlighet att göra valet på webben kontakta Kontaktcenter Knivsta kommun 018-34 70 00.

 

  • Senast uppdaterad 23 jan 2018