Till undermeny Karta Kontakt

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar om året och är avgiftsfri. Om ditt barn har behov av fritidshem utöver förskoleklass, ansöker du separat om en fritidshemsplacering. Fritidshemsplaceringen följer de avgiftsregler som gäller för kommunen.

Inbjudan till skolval skickas hem via e-post eller brev till vårdnadshavarna under januari månad. Valet ska göras 1 - 14 februari. Vi lägger upp länken till e-tjänsten i samband med att valperioden börjar. Mer information om skolvalet finns till vänster, under rubriken Skolval,

Ditt barn får en skola reserverad utifrån folkbokföringsadressen. Vill du välja en annan skola än den reserverade anger du det via skolvalet på webben. Valet kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Om du väljer att låta ditt barn gå i en annan skola än den reserverade, förlorar ditt barn rätten till eventuell skolskjuts.

Information angående skolskjuts till vald skola, se länk till höger.

Saknas möjlighet att göra valet på webben, kan kontakt tas med Kontaktcenter Knivsta kommun 018-34 70 00.

 

  • Senast uppdaterad 4 feb 2019