Till undermeny Karta Kontakt

Fritids, fritidsklubb

Fritidshem
Alla elever vars föräldrar arbetar eller studerar erbjuds fritidshem efter skoldagens slut och under skollov. Fritidshem erbjuds från det att eleven går i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshemmen bedrivs i skolans lokaler. Avgiften för fritidshemmet regleras utifrån kommunens avgiftsregler. Se länk till höger

Fritidsklubb
Från och med hösttterminen det år eleven fyller 10 år kan fritidsklubb erbjudas i stället för fritidshem.
Fritidsklubbar finns vid Thunmanskolan och vid Alsike skola. Fritidsklubben öppnar vid skoldagens slut och stänger 17.00. Under lov och studiedagar är klubben öppen 9-16.00. Mellanmål serveras.

På fritidsklubben förväntas eleverna ta ett större ansvar för sin fritid än tidigare. Barnen kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på klubben och går hem själva. Elevernas intressen är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter
 
Telefonnummer till fritidsklubben Alsike: 018-34 72 77
Telefonnummer till fritidsklubben i Knivsta: 018-34 71 70

Regler och riktlinjer

Avgiften för barn med fritidshem beräknas på familjens gemensamma inkomst före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet:

  • Barn inom fritidshem betalar full avgift oavsett vistelsetid. Avgift erläggs med full avgift inom maxtaxans ram, tolv månader per år.
  • Avgift i fritidsklubb: Terminsavgift betalas för varje barn.
Mer information om regler och riktlinjer inom förskolan finns via länken "Taxor & avgifter" till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 8 mar 2019