Till undermeny Karta Kontakt

Modersmål

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Studierna i modersmål syftar till att barnet ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang.

Huvudansvaret för barnets kunskaper i sitt modersmål har föräldrarna. Skolans undervisning är ett komplement. Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Knivsta kommun anordnar modersmålsundervisning med hjälp av Språkskolan, Uppsala kommun.

Undervisningen anordnas i ett språk om minst fem elever anmält sig och det finns en behöriga lärare som kan bedriva undervisningen.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har från den 1 juli 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. De har rätt att få undervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven saknar grundläggande kunskaper i språket. Då har eleven möjlighet att läsa språket som nybörjarspråk. Undervisningen anordnas även om endast en elev  har anmält sig till undervisningen.

Undervisningen förläggs till de skolor där lämpliga grupper kan bildas. Undervisningsgrupper ska om möjligt vara homogena. Om eleverna har ungefär samma ålder och språkkunskaper får de ut mest av undervisningen.

Man får betyg i modersmål som i andra ämnen.


 

  • Senast uppdaterad 20 apr 2018