Till undermeny Karta Kontakt

Skolskjuts

Skolbuss. Foto IM Söderberg

 

Välkommen att använda vår nya e-tjänst

Inför läsåret 2019/2020 erbjuder Knivsta kommun en ny digital ansökan för skolskjuts i förskoleklass och grundskola vid till exempel val av skola, växelvis boende med mera.

Du når e-tjänsten via denna länk  

Behöver du hjälp med ansökan, kontakta kommunens Kontaktcenter, Centralvägen 18, telefon 018-34 70 00

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller förskoleklass som kommunen reserverat i Knivsta kommun. Reglerna för skolskjuts finns fastställda i kommunens skolskjutsreglemente.

Vem får skolskjuts?

Du som är elev i förskoleklass och grundskolan får skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den reserverade skolan är minst

  • 2 km för elever i förskoleklass och skolår 1-3
  • 4 km för elever i skolår 4-9 

Du kommer att få information och busskort hemskickat till folkbokföringsadressen före skolstart. Skolskjutsen omfattar inte resor till och från fritidshemsverksamheten. Har du en fritidshemsplacering kan skolskjuts bara beviljas vid de tillfällen som denna inte används.

När du beviljats skolskjuts med taxi gör kommunen en beställning till taxibolaget som samordnar resorna. Efter det skickas information ut till föräldrarna om vilka tider som eleven hämtas. Under läsåret kan resan förändras och kommer inte att anpassas till enskilda önskemål om exempelvis tid för hämtning.

Du kan läsa mer om skolskjutsregler under länken till höger.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om du har särskilda skäl, till exempel beroende på trafikförhållanden, medicinska skäl eller någon form av funktionshinder eller om det finns andra särskilda omständigheter, kan du få skolskjuts. Det kan vara i form av ordinarie skolbuss, taxi eller specialfordon. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl skall skickas till kommunen senast 30 april. Om det uppstår särskilda skäl under läsåret kan du ansöka om skolskjuts under pågående termin och ansökningarna handläggs fortlöpande. Se ansökan till höger under blanketter.

Om busskortet förloras eller går sönder

Om busskortet förloras måste du spärra kortet vilket görs på UL:s hemsida. Du får ett nytt busskort utan kostnad inom 7 arbetsdagar.

Om busskortet går sönder får du ett bevis på det av föraren. Du måste felanmäla kortet  på UL:s hemsida. Du får ett nytt busskort inom 7 arbetsdagar och under tiden kan du åka buss på det färdbevis som du fått av föraren.

Tidtabeller

Skolskjutstiderna och hållplatser finns tillgängliga i ULs reseplanerare, se länk till höger. Du kan också ladda ner UL-appen.

Vid frågor kontakta Kontaktcenter Knivsta på 018-34 70 00.
  • Senast uppdaterad 19 aug 2019