Till undermeny Karta Kontakt

Skolval

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när den placerar en elev på en viss skola. Men vårdnadshavarens önskemål om skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Vid val av förskoleklass och årskurs 7

Elever som ska börja i förskoleklass och årskurs 7 väljer skola under valperioden. Valperioden pågår under februari månad varje år. Inbjudan till skolval skickas ut via brev. Val av skola görs sedan via en e-tjänst.

Om du är nyinflyttad eller om du saknar tillgång till e-tjänst, kan du hämta en blankett i Kontaktcenter eller via vårt blankettarkiv på webben. Blanketten heter "Anmälan till förskoleklass". Sök på F, om du söker i vårt blankettarkiv.

Byte av skola för andra åldrar 

Byte av skola för andra årskurser kan inte göras genom skolvalet. Om du funderar på att ditt barn ska byta skola, kontaktar du rektor både vid nuvarande skola och önskad skola senast under pågående valperiod. Valet kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Vid val av skola inom kommunen kan du ansöka om bidrag till busskort. En förutsättning är att avståndet till skolan är längre än 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-3 och längre än 4 km för elever i årskurs 4-9. Har du frågor: Kontakta gärna rektor vid din nuvarande skola.

Kontakt och mer information

Om du har allmänna frågor om möjligheterna att välja skola: Kontakta Knivsta kommun Tel: 018-34 70 00 E-post: knivsta@knivsta.se

 

  • Senast uppdaterad 23 aug 2019