Till undermeny Karta Kontakt

Reseersättning, inackordering

Reseersättning

Om du går i gymnasiet och har minst sex kilometers resväg mellan bostad och skola har du rätt till reseersättning. 

  • Ersättning ges i form av ett buss/tågkort
  • Du kan få ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år
  • Har du mer än sex kilometer till hållplats kan du ansöka om ersättning för kompletteringsresa

Du som går i Uppsalas gymnasieskolor behöver inte ansöka om reseersättning. UL skickar hem buss/tågkortet till eleven veckan innan skolan börjar.

Du som går i gymnasieskolor utanför Uppsala län skall ansöka om reseersättning och skicka in ansökan till Knivsta kommun.

Inackorderingstillägg

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om restiden mellan bostad och skola överstiger tre timmar per dag.

Inackorderingstillägget avser stöd för boende, fördyrat uppehälle och inkluderar resor till och från hemmet. Du får inte ha busskort från skolan om inackorderingstillägg ska beviljas.

Du kan få inackorderingstillägg till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.

Vid studier på fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Ansökan

Blankett för att söka reseersättning eller inackorderingstillägg kan beställas från Knivsta kommun via Kontaktcenter Knivsta, 018-34 70 00, eller hämtas via länk i högerspalten på denna sida.

Ansökan lämnas senast 31 maj för de elever som redan går i gymnasiet och 1 augusti för nyintagna elever. 

  • Senast uppdaterad 20 jun 2017