Till undermeny Karta Kontakt

Sjögrenska gymnasiet

Visa karta
Adress: Valloxvägen 2, Knivsta
Telefon: 018-34 72 64 (expedition)

Sjögrenska gymnasiet är en liten expanderande gymnasieskola i centrala Knivsta, endast några minuter från pendeltåget. Skolan erbjuder fyra yrkesförberedande program som lärlingsutbildning, Dessa är Handel- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Vidare har skolan samtliga introduktionsprogram.

 

Undervisningsgrupperna är relativt små. Klassrummen är moderna med interaktiva skrivtavlor. Alla elever har tillgång till bärbar dator under skoldagen. Lunchen äts i en egen matsal i anslutning till Thunmanskolans matsal. Eleverna har sina idrottslektioner på Hälsohuset. 

Alla elever har en mentor som har övergripande ansvar för elevens studier och tät kontakt med elevens lärlingsplats. En individuell studieplan upprättas vid skolstart och revideras kontinuerligt tillsammans med mentor, handledare på lärlingsplatsen och vårdnadshavare.

Lärlingsutbildning innebär att hälften av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en eller flera handledare. På skolan finns yrkeslärare som ansvarar för de teoretiska bitarna i utbildningen. Som elev blir man väl förtrogen med branschen, vilka krav som ställs och man får även möjlighet att marknadsföra sig själv som kommande anställd redan under lärlingstiden. En majoritet av Sjögrenska elever har en anställning när de tar studenten.

Introduktionsprogrammen ger nya möjligheter för elever som är obehöriga till nationella program. Via Introduktionsprogrammen kan du studera så att du blir behörig. Du kan också förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

  • Senast uppdaterad 8 aug 2017