Till undermeny Karta Kontakt

Inget examensbevis och ännu inte fyllt 20 år?

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en hjälp för dig som är 16-19 år. Utifrån dina behov erbjuder kommunen vägledning och/eller annat stöd för att du på sikt ska komma vidare i arbete eller med studier.

Det kommunala aktivitetsansvaret har ett samarbete med olika delar inom kommunen till exempel ungdomsverksamheten och även med myndigheter som Arbetsförmedlingen. 

Om du ännu inte fått kontakt med någon inom KAA så är du välkommen att kontakta: 

Håkan Söderholm, studie- och yrkesvägledare

Telefon: 018 – 34 79 75
E-post: hakan.soderholm@knivsta.se

Kontakta oss gärna och berätta om du har någon sysselsättning, uppföljning sker sedan kontinuerligt.
Att delta i till exempel studie- och yrkesvägledning eller andra aktiviteter är frivilligt.

Vad är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)?

Alla kommuner har enligt lag skyldighet att följa upp alla folkbokförda ungdomar som fullgjort sin skolplikt (avslutat grundskolan) men inte studerar på nationellt gymnasieprogram, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i, rapporteras enligt lag till statistiska centralbyrån (SCB).

  • Senast uppdaterad 24 maj 2019