Till undermeny Karta Kontakt

Samverkan pedagog, elev och vårdnadshavare- Unikum

I Knivsta har vi en gemensam lärportal där eleven, pedagog och vårdnadshavare kan samverka och följa barnets utveckling i skolan.

I lärportalen har vårdnadshavaren bland annat tillgång till 

  • Elevens individuella utvecklingsplan och skriftliga omdömen
  • Pedagogiska Planeringar (PP) för ämnen och temaområden
  • Elevens lärlogg, där eleven och pedagogen kan kommunicera kring lärandet utifrån överenskomna utveklingsområden
  • En klasslogg 

 

Logga in till lärportalen

Inloggningen sker via BankID. 

  • Senast uppdaterad 29 apr 2019