Till undermeny Karta Kontakt

Behov av särskilt stöd

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål."
(Skollagen 3 kap.)

Om det framkommer att en elev är på gränsen att inte nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås, eller om en elev har andra svårigheter i skolan, skall rektor snarast ansvara för att behoven utreds. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd, skall han/hon ges sådant stöd med utgångspunkt från ett åtgärdsprogram som arbetas fram.

Information om arbetsgången runt särskilda behov  finns på varje förskola och skola.

  • Senast uppdaterad 29 apr 2019